SP DESIGN - SharePoint Branding and Design Expert - wdrożenia grafiki do Sharepoint, projektowanie grafiki pod Sharepoint, wdrożenia Sharepoint, spdesigner Konrad Załogowski, SharePoint Designer

O Sharepoint

Sharepoint

jest wielozadaniową platformą, pozwalającą na zarządzanie i zabezpieczanie stron internetowych oraz zarządzanie różnego rodzaju plikami i dokumentami importowanymi pomiędzy serwerem a klientem. Dodatkowo umożliwia współpracę i integrację serwerów sieciowych pomiędzy sobą oraz zawartych w nich repozytoriach danych. Poza powyższym, Microsoft Sharepoint może pełnić rolę platformy deweloperskiej, za pomocą której webmasterzy mogą rozbudowywać swoje aplikacje.

Sharepoint jest zaprojektowany z myślą o złożonych aplikacjach webowych, wspiera on rozmaite kombinacje dotyczące zarządzania, publikacji oraz manipulacji informacjami pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej.

Najbardziej powszechne sposoby wykorzystania platformy Sharepoint:

Portale intranetowe

– Intranetowy portal Sharepoint jest sposobem na scentralizowanie dostępu do informacji oraz aplikacji w obszarze sieci korporacyjnej. Jest to narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwu zarządzanie jej danymi, aplikacjami oraz informacjami w dużo łatwiejszy sposób. Rozwiązania narzędzia Sharepoint przynoszą wiele organizacyjnych korzyści, takich jak: wzrost zatrudnienia pracowników, centralizacja procesu zarządzania oraz redukcja kosztów związanych z utrzymaniem personelu.
Intranet

Zawartość przedsiębiorstwa i zarządzanie dokumentami

– Sharepoint jest często używany do przechowywania i wyszukiwania przykładowo obrazków, a także elektronicznych dokumentów. Jest również zdolny do utrzymywania ścieżki kolejnych wersji dokumentów modyfikowanych przez różnych użytkowników. Dodatkowym atutem jest umożliwienie rozbudowanym sieciom przemysłowym (gdzie klienci spotykają się z konfliktem odnośnie rozmaitych standardów, a także redundancją wykonywanej pracy) utworzenia centralnego repozytorium, gdzie przechowywanoby niezbędne dokumenty. Pozwala to ograniczyć znacząco duplikowanie transmitowanych danych przez sieć i umożliwić zgromadzenie wszystkiego w jedno miejsce, do którego wszyscy upoważnieni ludzie mieliby dostęp.

Strony Extranet

– Sharepoint może być używany do zabezpieczenia repozytoriów danych przed ludźmi spoza organizacji (np. za pomocą hasła dostępu).

Strony internetowe

– Sharepoint może być używany do zarządzania większą ilością publicznych stron internetowych.
 

Wersje Sharepoint

SharePoint Online - w ramach usługi Office 365
Microsoft SharePoint 2013 zostało wydane w trzech różnych edycjach:
  • SharePoint 2013 Foundation
  • SharePoint Server 2013 Standard CAL
  • SharePoint Server 2013 Enterprise CAL
Microsoft SharePoint 2010 zostało wydane w trzech różnych edycjach:
  • SharePoint Foundation
  • SharePoint Standard
  • SharePoint Enterprise
Microsoft SharePoint 2007 zostało wydane w trzech różnych edycjach:
  • Windows SharePoint Services 3.0
  • Office SharePoint Server 2007 Standard
  • Office SharePoint Server 2007 Enterprise
Sharepoint